Źródła energii
WFI
WOS
WSP
Biogazownia
0.81
0.73
0.90
0.81
Elektrownia wiatrowa
0.39
0.77
0.90
0.61
Kolektory słoneczne
0.00
0.97
0.30
0.32
Ogniwa fotowoltaiczne
0.00
0.93
0.80
0.43
Pompa ciepła
0.00
1.00
0.30
0.33
Kotłownia na biomasę
0.00
0.67
0.80
0.37
Wagi wskaźników
wWFI =
wWOS =
wWSP =
GWO